ژتون

 

 

  • نرم افزار فروش بلیط
  • گزارش فروش بلیط تک نفره
  • گزارش فروش بلیط دو نفره و...
  • گزارش فروش بلیط ویژه دانشجویان
  • امکان تعریف چند کاربر
  • گزارش فروش ساعتی ، روزانه و دوره ای

پشتیبانی

  • پشتیبانی 
  • دارای پشتیبانی رایگان
  • قابلیت پشتیبانی از راه دور با استفاده از اینترنت