به عنوان عضــوی از خانـواده بزرگ شرکت اتحاد برکت با تکیه بر تجـربه و تـخـصـص افـراد هوشـمند و کــاردان ، در زمینه تـولـیـد نرم افــزارهـای حسـابداری و واردات تجـهیزات مـرتبط بافروش فعالیت می نماید .
هدف و اولویت اصلی مجـموعه، رضـایتمندی مشــتریان و دوستانی است که افتخار همکاری با آنان را داریم و در این راسـتا تمام تلاش خود را بکـار خواهـیم گـرفت تا با ارائــه نـرم افـزار های كـارآمد و تجـهیزات با کیفیت و مــدرن ، کـمـک شـایانی به مدیریت واحـدهای صنـفی کرده باشـــیم.
یکی از نكاتي كه بـاعث دلگرمي مشتریان مجموعه ما مي گردد ارائه وارانتي ، گـارانتی ، پشـتیبانی نرم افزار و خـدمات پـس از فـروش دسـتگاه ها میباشـد ، کـه همگي از شــیراز ارائه مي شـود و در اين خصوص امید اين را مي دهيم كه بتوانیم زمـان انتظار رفع اشکال احتمالی برای مشـــتریان ارجـمند را به حداقـل برسانیم .

ما بر این باوریم که میتوانیم سطح کیفی مدیریت فروشگاه ها را به ساده ترین شکل ممکن بالا ببریم و مسائل پیچیده مدیریتی و حسابرسی را آسان کنیم .