دهمین دوره نمایشگاه بین المللی کالا ، خدمات ، تجهیزات فروشگاهی تهران سال 1395


نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کالا ، خدمات ، تجهیزات فروشگاهی تهران سال 1394


اولین دوره نمایشگاه بین المللی کالا ، خدمات ، تجهیزات فروشگاهی شیراز سال 1397


ششمین دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ بوشهر سال 1394


چهاردهمین دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ شیراز سال 1394


سی و هشتمین دوره نمایشگاه GITEX دبی سال 1397.


دومین دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ بندرعباس سال 1394


پانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ شیراز سال 1395