دهمین دوره نمایشگاه بین المللی کالا ، خدمات ، تجهیزات فروشگاهی تهران سال 1395


نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کالا ، خدمات ، تجهیزات فروشگاهی تهران سال 1394


ششمین دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ بوشهر سال 1394


چهاردهمین دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ شیراز سال 1394


دومین دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ بندرعباس سال 1394


پانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی الکامپ شیراز سال 1395