پارکینگ

 

 

 

  • عدم نیاز به دانش حسابداری و کار با کامپیوتر
  • اتصال به نمایشگر جداگانه برای مشتریان در قسمت خروج
  • تهیه گزارش کامل از تعداد و ساعت ورود و خروج خودروها
  • تعیین سطح دسترسی برای کاربران
  • تعریف مبلغ تعرفه برای ساعت اول و ساعات بعدی
  • اتصال به دوربین برای ثبت پلاک در هنگام ورود و خروج
  • اختصاص سیستم های متعدد برای باجه های ورود و خروج

پشتیبانی

  • دارای پشتیبانی اولیه رایگان و قرار دادهای متنوع پشتیبانی در ادامه کار
  • قابلیت پشتیبانی از راه دور با استفاده از اینترنت