پارکینگ

 

 

 

 • اتصال به نمایشگر جداگانه برای مشتریان در قسمت خروج
 • عدم نیاز به دانش حسابداری و کار با کامپیوتر
 • اتصال به نمایشگر جداگانه برای مشتریان در قسمت خروج
 • تهیه گزارش کامل از تعداد و ساعت ورود وخروج خودروها
 • تعیین سطح دسترسی برای کاربران
 • تعریف مبلغ تعرفه برای ساعت اول و ساعات بعدی
 • اتصال به دوربین برای ثبت پلاک در هنگام ورود و خروج
 • اختصاص سیستم های متعدد برای باجه های ورود و خروج

پشتیبانی

 

 • پشتیبانی
 • دارای پشتیبانی رایگان
 • قابلیت پشتیبانی از راه دور با استفاده از اینترنت