نرم افزار سپهر

 • دارای امکانات حسابداری مدیریت فروشگاه
 • عدم نیاز به دانش حسابداری و کار با کامپیوتر
 • تعریف یک کالا با بارکد های مختلف
 • اتصال به کارتخوان بانکی
 • قابلیت اعمال تخفیف جداکانه برای هر کالا
 • امکان دریافت ترکیبی مبلغ نقدی و کارت فاکتور فروش
 • امکان فروش کالاهای وزنی و قابلیت اتصال به ترازوهای مختلف
 • اراِئه گزارشات متنوع و محاسبه سود و زیان
 • صدور پیش فاکتور
 • صدور فاکتور موقت
 • صدور فاکتور رسمی
 • فروش همزمان توسط چند صندوق فروش
 • چاپ آرم و لوگو مجموعه بالای فاکتور فروش
 • سازگار با تمامی ویندوزها

 

امکانات اولیه

 • امکان صدور فاکتور فروش و فاکتور برگشت از فروش
 • امکان ویرایش فاکتور فروش صادر شده و فاکتور برگشت از فروش
 • امکان صدور فاکتور خرید و فاکتور برگشت از خرید
 • امکان ویرایش فاکتور خرید صادر شده و فاکتور برگشت از خرید
 • امکان ثبت کلیه مشخصات کالا(بارکد، نام ،واحد، قیمت فروش ،قیمت خرید و...)
 • امکان ثبت حداقل موجودی برای کالاها (نقطه سفارش)
 • امکان فروش اعتباری به حساب اشخاص (نسیه)
 • امکان مشاهده چک های پرداختی و دریافتی و سررسید چک ها
 • امکان پرداخت و دریافت به صورت نقد ، نسیه ، چک ، فیش بانکی ، کارت اعتباری
 • امکان در نظر گرفتن تخفیف ، هزینه بسته یندی ، کرایه حمل ، مالیات و عوارض در فاکتور خرید و فروش
 • امکان در نظر گرفتن توضیحات در فاکتور فروش
 • امکان انبار گردانی گروهی کالاها
 • انجام کلیه امور اشتراک و مدیریت مشترکین،به تعداد نامحدود
 • امکان تعریف حسابها (اشخاص ، صندوق ، بانک ،هزینه و ...)
 • امکان چاپ فاکتور فروش به صورت اختصاصی همراه با مشخصات و آرم فروشگاه
 • امکان بستن صندوق و واریز پول به حساب بانک و گاو صندوق

امکانات ویژه

 • امکان ثبت چند بارکد برای یک محصول
 • امکان اتصال دستگاه های بارکد خوان
 • امکان تعریف کاربر و صندوق فروش به تعداد نامحدود
 • امکان اتصال به دستگاه caller ID و تشخیص تماسها به صورت هوشمند
 • امکان صدور فاکتور موقت به تعداد نامحدود
 • امکان اتصال به ماژول باشگاه مشتریان (انتخابی)
 • امکان غیر فعال نمودن کالاهای کم مصرف
 • امکان ثبت تاریخ انقضاء کالاها
 • امکان ثبت سریال کالا ها
 • امکان چاپ فاکتور رسمی
 • امکان استفاده از دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت همزمان
 • امکان اتصال به دستگاه کارت خوان و فروش اعتباری به اشخاص
 • امکان در نظر گرفتن تخفیف ردیفی
 • تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر
 • امکان اتصال چند چابگر به صورت همزمان به نرم افزار
 • امکان اتصال به کشو پول فروشگاهی و باز نمودن کشو با صدور فاکتور
 • امکان تخصیص و چاپ بارکد هوشمند برای اجناس بدون بارکد
 • امکان اتصال به ترازو برای فروش کالاهای وزنی

گزارشات

 • گزارشات فروش و برگشت از فروش
 • گزارش فروش روزانه
 • گزارش دوره ای فروش
 • گزارش دوره ای فروش به تفکیک روز
 • گزارش دوره ای فروش به تفکیک ماه
 • گزارش فروش بر اساس قیمت خرید
 • گزارش برگشت از فروش روزانه
 • گزارش دوره ای برگشت از فروش
 • گزارش یز گشت از فروش بر اساس قیمت خرید
 • گزارشات خرید و برگشت از خرید
 • گزارش خرید روزانه
 • گزارش دوره ای خرید
 • گزارش برگشت از خرید روزانه
 • گزارش دوره ای برگشت از خرید
 • گزارشات حسابها
 • لیست حسابها
 • گزارش فروش به حسابها
 • گزارشات کالاها
 • گزارش موجودی ، مصرف و مانده کالاها
 • گزارش کمبود موجودی کالاها
 • گزارش فروش تعدادی کالا ها
 • کاردکس شماره سریال
 • کاردکس فروش کالا
 • کاردکس خرید کالا
 • گزارشات مطالبات و متفرقه
 • پیگیری مطالبات
 • گزارشات حذفیات
 • گزارشات مدیریتی
 • گزارش سود و زیان حاصل از فروش
 • گزارش عملکرد روزانه

 

پشتیبانی

 • دارای پشتیبانی اولیه رایگان و قراردادهای متنوع پشتیبانی در ادامه کار
 • قابلیت پشتیبانی از راه دور با استفاده از اینترنت