۲۱
۹۶/تیر

جشنواره فروش ویژه صندوق های مکانیزه لمسی و چاپگر های حرارتی فیش

جشنواره فروش ویژه صندوق های مکانیزه لمسی و چاپگر های حرارتی فیش چاپگر حرارتی فیش SEIKO RP-D10 SERIES و صندوق مکانیزه لمسی AURES TOUCH POS SANGO دارای سه سال گارانتی با قیمت استثنایی به مدت 15 روز برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
۳۰
۹۶/خرداد

شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی کالا - خدمات - تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی کالا - خدمات - تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ایشرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی کالا - خدمات - تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ایشرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی کالا - خدمات - تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای
۱۳
۹۵/دی

شرکت در دهمین نمایشگاه بین المللی کالا - خدمات - تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

فروشگاه اسکار به عنوان عضوی از مجموعه بزرگ شرکت اتحاد برکت در دهمین نمایشگاه بین المللی کالا - خدمات - تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای شرکت کرده و آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز دنیا در زمینه تجهیزات فروشگاهی و صندوق مکانیزه را عرضه نمود.